Ehdot

vuokrastudio.fi, vuokrauksen säännöt ja ehdot

Vuokrastudio.fi  tilat ja laitteet on tarkoitettu yksityiseen ja ammattimaiseen valokuvausstudion vuokrakäyttöön. Kaikki studiossa saatavilla olevat välineet ovat vuokraajan käytössä etukäteen maksetun vuokra-ajan ajan.  Maksamalla vuokran vuokraaja sitoutuu alla esitettyihin sääntöihin.

  1. Vuokra-aika. Vuokra-aika on kalenteriperusteinen eikä sitä voi etukäteen muuttaa yksipuolisesti. Tiloihin pääsee numerokoodilla jonka voimassaoloaika loppuu maksetun ajan päätyttyä. Maksetun ajan ylityksestä vuokranantajalla on oikeus veloittaa kaksinkertainen minuuttiperusteinen hinta.
  2. Kalusto. Peruskalustona studiossa on neljä studiosalamaa jalustoineen sekä kameran synkronointijohto. Kaksi tasovaloheijastinta, kaksi sateenvarjoa, ja yksi octaheijastin. Lisäksi valkoinen, keskiharmaa ja musta taustakartonki. Käytettävissä on myös erilaisia heijastimia ja mm. hunajakennoja valon ohjaamiseen. Studio sisältää myös siirrettäviä seinäkkeitä, joissa valkoinen ja musta puoli.
  3. Lisäveloitus. Kadonneista välineistä laskutetaan vuokraajaa kadonneiden tarvikkeiden ovh –hinnoilla. Rikotuista tai särkyneistä laitteista veloitetaan korjauskustannukset maahantuojan korjausarvion mukaan, myös mahdolliset pakkaus- ja lähetyskulut veloitetaan. Taustakartonkien kulutuksesta veloitetaan mikäli kartonki on kulunut käyttökelvottomaksi. Vuokraajan aiheuttamasta turvallisuushälytyksestä veloitetaan vartiointiliikkeen laskutuksen mukaan.
  4. Muuta. Tiloissa saa oleskella ainoastaan etukäteen maksetulla vuokra-ajalla. Vuokraajan lisäksi tiloissa voi oleskella ainoastaan vuokraajan avustajat ja mallit. Tiloja ei saa käyttää, maksulliseen yleisökäyttöön tai koulutukseen, majoitukseen, tai mihinkään Suomen Lain ja yleisen moraalin vastaiseen toimintaan. Vuokraaja on yksin vastuussa ovien sulkemisesta poistumisensa yhteydessä. Ulko-oven tulee olla lukittuna aina, myös vuokra-ajan kuluessa.
  5. Vuokranantajan vastuu. Vuokranantaja on vastuussa tilojen käytettävyydestä etukäteen maksettuna vuokra-aikana. Vuokranantaja vastaa myös peruslaitteiston kunnosta. Vuokranantajan korvausvastuu reklamaatioissa on enimmillään etukäteen maksetun vuokran määrän suuruinen. Vuokranantaja ei ole missään olosuhteissa velvollinen korvaamaan mitään välillisiä kustannuksia. Vuokranantaja ei korvaa menetettyä vuokra-aikaa mikäli vuokraaja on omalla toiminnallaan aiheuttanut sähkön käytön ylikuormituksen.
  6. Vakuutukset. Vuokranantajalla on tiloja ja kalustoa vastaava lakisääteinen palovakuutus sekä murto-/varkaus –vakuutukset. Vuokraaja vastaa omasta kalustostaan ja henkilövahinkovakuutustarpeistaan itsenäisesti.
  7. Ns. Kausikortilla on oikeus varata kaikki maksetun kuukauden ajat etukäteen tai nettivarausjärjestelmästä kuluvan kuukauden aikana vapaista ajoista online. Kausikortista mahdollisesti varaamattomia ja/tai käyttämättömiä aikoja ei hyvitetä.

 

Valokuvauskaluston yleiset vuokrausehdot

Soveltamisala

Sopimuksen ehtoja sovelletaan valokuvaus- elokuvaus- ja videokuvauslaitteiden ja tarvikkeiden vuokraukseen Visual Tailor´s (jäljempänä vuokralleantaja) sekä vuokrallelleottajan (jäljempänä asiakas) välillä.

Sopimus

Vuokrasopimus on sitova ja asiakas ei voi siirtää sopimusta eikä edelleenvuokrata laitteita kolmansille osapuolille ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

Muut kuin laskutusasiakkaat suorittavat vuokrasumman etukäteen Vuokrastudio.fi nettivarausjärjestelmän verkkokaupassa.

Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohde on erikseen luetteloitu vuokralleantajan omistama tai hallitsema laite tai laitteisto jota käytetään Suomessa. Vuokrattuja laitteita voidaan käyttää normaaleissa, kullekin laitteille soveltuvissa käyttöolosuhteissa ja kullekin laitetyypille tarkoitetussa laajuudessa. Laitteiden kytkeminen esim. jatkuvaan automaattiseen toimintaan ei ole normaalia käyttöä.

Vuokralleotto

Vuokralleantaja luovuttaa laitteet asiakkaalle tarkastettuna ja toimintakuntoisena. Vastaanottaessaan vuokrattavat laitteet, asiakkaan tulee tarkastaa laitteet, hyväksyä laitteiden olevan asianmukaisessa toimintakunnossa ja lukumäärän olevan kuten sopimuksessa on luetteloitu. Jos asiakas havaitsee laitteiden toiminnassa, kunnossa tai varusteissa puutteita, tulee siitä ilmoittaa välittömästi vuokralleantajalle. Mahdollisessa vikatilanteessa vuokralleantaja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin laitteiden toimintakuntoon saattamiseksi.

Vuokra-aika

Vuokra-aika on määritelty vuokrasopimuksessa ja vuokrahinnat vuokralleantajan kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa. Mahdolliset hinnastosta poikkeavat ehdot on sovittava kirjallisesti. Vuokralaitteiden nouto ja palautus tulee tapahtua vuokralleantajan aukiolo-aikojen puitteissa. Nouto- ja palautuspäivä luetaan vuokra-aikaan, ellei sopimuksessa ole toisin sovittu.

Vuokranantajan vastuut

Vuokralleantaja vastaa laitteista maksimissaan vuokrasummaa vastaavalla määrällä, eikä vastaa vahingosta, joka aiheutuu asiakkaalle mahdollisesta laitteiden rikkoontumisesta viasta tai puutteesta. Vuokralleantaja ei missään olosuhteissa vastaa mistään välillisistä vahingoista.

Vuokralleantaja olettaa, että asiakas hallitsee laitteiden tavanomaisen ja asianmukaisen käytön. Vuokralleantaja toimittaa laitteiden mukana niiden käyttöohjeet ja mahdolliset turvaohjeet ja antaa tavanomaisen käyttöopastuksen. Erillisestä sopimuksesta vuokralleantaja voi järjestää laajempaa käyttökoulutusta, joka ei kuitenkaan laajenna vuokralleantajan vastuuta laitteiden käytöstä. Vuokralleantaja ei vastaa laitteiden käytöstä tai soveltuvuudesta eikä mahdollisesta yhteensopimattomuudesta kolmansien osapuolten laitteistoihin tai ohjelmistoihin. Vuokralleantaja vastaa, että mahdolliset ohjelmistot ja tallennuslaitteet- ja mediat ovat käyttökunnossa vuokralleotettaessa, mutta vastaa mahdollisista käytönaikaisista häiriöistä enintään vuokraussummaa vastaavalla määrällä. Asiakkaan tulee itse huolehtia mahdollisten tiedostojen siirrosta ja varmuuskopioinnista sekä ohjelmistojen yhteensopivuudesta.

Asiakkaan vastuut

Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Vuokra-aikana sattuneesta vahingosta tai huolimattomasta käytöstä johtuvat laitteiden rikkoontumiset korjataan asiakkaan kustannuksella. Asiakas korvaa mahdolliset vuokra-ajalla kadonneet, tuhoutuneet tai varastetut laitteet täysimääräisenä samanlaisen ja samankuntoisen laitteen hankintahinnalla. Laitteiden luonnollinen kuluminen ei ole asiakkaan vastuulla. Laitteita saa huoltaa vain vuokralleantajan hyväksymä huoltoliike. Varastetuista laitteista tulee tehdä välittömästi rikosilmoitus.

 

Laitteita ei ole vakuutettu vuokrallenantajan toimesta. Asiakas voi halutessaan itse vakuuttaa vuokraamansa laitteet. Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, että laitteet ovat vuokralleantajan omaisuutta, mikäli asiakkaan normaali vakuutus ei kata mahdollisia vuokrattavia laitteita.

Käytössä rikkoontuneet laitteet

Vuokra-aikana tapahtuneesta laitteiden rikkoontumisesta on ilmoitettava välittömästi vuokralleantajalle. Mikäli rikkoontuminen ei johdu vahingosta tai huolimattomasta käytöstä, vuokralleantaja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin laitteiden vaihtamiseksi tai toimintakuntoon saattamiseksi. Mikäli laitteet vaativat huoltoa vuokralleantajan kustannuksella, voidaan laitteet korjauttaa vain vuokralleantajan hyväksymässä huoltoliikkeessä ja vuokralleantajan suostumuksella.

Laitteiden palauttaminen

Laitteet tulee palauttaa sovittuna ajankohtana ja vuokralleantajan aukioloaikojan puitteissa. Palautettavat laitteet tulee olla asiallisesti pakattu ja samassa kunnossa kuin noudettaessa. Digitaaliset kamerat ja laitteet tulee asettaa perusasetuksille ennen palautusta ja kaikki mahdollisesti tehdyt vuokralleottajan tekemät omat asetukset on poistettava/palautettava laite perusasetuksille. Laitteiden kunto tarkastetaan palautuksen yhteydessä molempien osapuolten toimesta. Mahdollisesta yliajasta veloitetaan hinnaston mukainen päivävuokra ilman alennuksia. Laitteiden enneaikainen palauttaminen ei velvoita vuokralleantajaa hyvityksiin. Palauttamatta jätetyistä laitteista tehdään rikosilmoitus.

Peruuntunut vuokraus

Vuokrauksen peruuttamisesta alle 24 tuntia ennen vuokrauksen alkua veloitetaan 50 % vuokrasummasta tai vähintään 50,- euroa. Mikäli vuokralleantaja on hankkinut asiakasta varten vuokrausluettelon ulkopuolisia tuotteita, veloitetaan peruutuskulut vähintään vuokralleantajalle syntyneiden todellisten kulujen mukaan.

Sopimusrikkomus tai asiakkaan konkurssi

Jos asiakas rikkoo sopimusta tai asetetaan konkurssiin tai todetaan maksukyvyttömäksi on vuokralleantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus ja saada laitteisto takaisin asiakkaalta välittömästi. Sopimusta purettaessa vuokralleantaja ei ole velvollinen vahingonkorvaukseen.

Mahdolliset erimielisyydet

Erimielisyydet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa. Mikäli asiakas on yksityishenkilö, nämä ehdot eivät vähennä asiakkaalle kuluttajansuojalaissa määriteltyjä oikeuksia. Vuokralleantaja pidättää itsellään oikeuden olla vuokraamatta laitteita syytä ilmoittamatta.

 

Visual Tailor´s Oy / Vuokrastudio.fi

Y-24596910

Kotipaikka Tampere

Visual Tailors Oy/Vuokrastudio.fi pidättää oikeuden sääntöjen ja ehtojen muuttamiseen.