top of page

Tutustu vuokrastudion sääntöihin, jossa on käytössä ammattitason kuvauslaitteisto. Tarjoamme turvallisen ja mukavan ympäristön kuvaussessioillesi. Pyydämme kunnioittamaan henkilökunnan ohjeita ja kohtelemaan laitteistoa ja tilaa kunnioittavasti. Pyrimme luomaan täydelliset puitteet luoville projekteillesi valokuvausstudiollamme.

Vuokrastudion yleiset säännöt ja ehdot

Varaamalla ajan vuokraaja sitoutuu alla esitettyihin ehtoihin ja hyväksyy seuraavat säännöt:

 

Varaus

Henkilöasiakas maksaa varauksensa etukäteen nettivarauksen yhteydessä, tai yritysasiakas halutessa laskulla. Laskutuskulut +10€

Huom! Varausta ei voi perua, mutta vuokraaja voi siirtää ajan viimeistään 12 tuntia ennen varattua aikaa.(sähköpostitse tulevasta varausvahvistuksen kautta). Muutoksia voi tehdä korkeintaan kaksi kertaa per varaus.

Toimiston ollessa kiinni sisäänpääsy tapahtuu parkkipaikan puoleisesta takaovesta. Tiloihin pääsee ovikoodilla jonka saa varauksen yhteydessä ilmoittamalle sähköpostiosoitteelle 2 tuntia ennen varattua aikaa. Turvallisuuden vuoksi koodit ovat henkilökohtaiset.

Käyttö​

Varustettun studion tilat, studiovalot, somistukset, rekvisiitat ja laitteet ovat vuokraajan käytössä (jos vaan ei ole mitään erityistä lappua päällä).

Tiloissa ollaan ilman kenkiä tai käytetään sisätossuja. (Löydät niitä pukuhuoneesta)

Ei astuta likaisilla kenkillä taustapaperille. Jos on tarvetta ottaa kuvan kenkien kanssa niin ne pitää olla kuivat ja puhtaat. Tai kuvat otetaan kartongin loppumetreillä, säästäen sitä.  Kartongin väärästä käytöstä vuokrastudiolla on oikeus veloittaa lisämaksua.

Toimiston ollessa kiinni sisäänpääsy tapahtuu parkkipaikan puoleisesta takaovesta henkilökohtaisella ovikoodilla.

Turvallisuus

Studiossa kielletty kynttilät, avoin tuli, liekit tai muu mikä voi aiheuttaa tulipaloa. Tupakointi on myös kielletty.

Lähtiessäsi varmista, että vuokratila on siisti ja turvallinen seuraaville asiakkaille.( huom! myös lapsille)

(Esim vaaralliset tai terävät esineet, peilit, painavat tavarat, sähköjohdot tai muut esineet ei saa olla tiellä eikä odottamattomissa paikoissa)

Vuokranantaja ei vastaa tiloissa olevista henkilöiden turvallisuudesta. Asiakkaat seuraavat omia lapsia myös itse.

Vuokranantaja ei vastaa tiloissa olevista henkilöiden jääneistä tavaroista tai rekvisiitasta.

Vuokranantajan vastuu

Vuokranantaja on vastuussa tilojen ja peruskaluston käytettävyydestä etukäteen maksettuna vuokra-aikana. Peruskalustoa studiossa on vähintään neljä studiosalamaa, taustat, kameran radio- tai langallinen synkronointi. Vuokranantaja vastaa myös peruslaitteiston kunnosta. Vuokranantajan korvausvastuu reklamaatioissa on enimmillään etukäteen maksetun vuokran määrän suuruinen. Vuokranantaja ei ole missään olosuhteissa velvollinen korvaamaan mitään välillisiä kustannuksia. Vuokranantaja ei korvaa menetettyä vuokra-aikaa mikäli vuokraaja on omalla toiminnallaan aiheuttanut väärän studiokäyttöön, sähkön käytön ylikuormituksen tai muun tekniseen häiriöön.

Vuokraajan vastuu

Vuokraaja vastaa omasta kalustostaan ja henkilövahinkovakuutustarpeistaan itsenäisesti. Myös omat laitteet, rekvisiitat ja muut tavarat ovat vuokraajan vastuussa. Käytön jälkeen tilat ja laitteet pitää olla samassa kunnossa mitä ennen käyttöä. Mahdollisesta studion ja rekvisiitan väärinkäytöstä peritään korjaus- huolto- tai siivouskustannuksia. 

Lähtiessäsi muista sammuttaa valot (paitsi kahvipiste), sammuttaa käyttämäsi laitteet ja laittaa ulko ovi kiinni.

 (Huom! Varmista, että ovi on varmasti lukossa!)Vuokraaja on yksin vastuussa ovien sulkemisesta poistumisen yhteydessä. Ulko-oven tulee olla lukittuna aina, myös vuokra-ajan kuluessa

Lisäveloitus

Kadonneista välineistä laskutetaan vuokraajaa kadonneiden tarvikkeiden ovh –hinnoilla. Rikotuista tai särkyneistä laitteista veloitetaan korjauskustannukset ja muut mahdolliset kulut. Taustakartonkien liika kulutuksesta veloitetaan eriksen ovh.12,50€/metri. Maksetun ajan ylityksestä vuokranantajalla on oikeus veloittaa jokaisesta alkavasta tunnista kaksinkertaisen maksun tai normaali tuntimaksu sekä mahdolliset vartijankutsukulut alk. 99€

Muuta

Tiloissa saa oleskella ainoastaan etukäteen maksetulla vuokra-ajalla. Vuokraajan lisäksi tiloissa voi oleskella ainoastaan vuokraajan avustajat ja mallit. Tiloja ei saa käyttää, maksulliseen yleisökäyttöön tai koulutukseen, majoitukseen, tai mihinkään Suomen Lain ja yleisen moraalin vastaiseen toimintaan. Vuokraaja on yksin vastuussa ovien sulkemisesta poistumisen yhteydessä. Ulko-oven tulee olla lukittuna aina, myös vuokra-ajan kuluessa. Vuokraajan aiheuttamasta turvallisuus- tai palohälytyksestä veloitetaan aiheuttamien kulujen mukaan. Vuokranantaja ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista ja tapaturmista. Turvallisuuden vuoksi tiloissa ovat tallennettavat videokamerat, ovianturit ja liiketutkat (ei koske pukuhuonetta eikä tietysti WC-tiloja). Käyttämättömiä aikoja ei hyvitetä.

 

 

Proximax Oy / Vuokrastudio.fi

Y-tunnus: 2898653-7

Kotipaikka: Tullikatu 6, 33100, Tampere

Proximax Oy/Vuokrastudio.fi pidättää oikeuden sääntöjen ja ehtojen muuttamiseen.

​​Kameravuokraamon yleiset vuokrausehdot

Soveltamisala

Sopimuksen ehtoja sovelletaan valokuvaus- elokuvaus- ja videokuvauslaitteiden ja tarvikkeiden vuokraukseen  (jäljempänä vuokralleantaja) sekä vuokralleottajan (jäljempänä asiakas) välillä.

Sopimus

Vuokrasopimus on sitova ja asiakas ei voi siirtää sopimusta eikä uudelleen vuokrata laitteita kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

Muut kuin laskutusasiakkaat suorittavat vuokrasumman etukäteen Vuokrastudio.fi nettivarausjärjestelmän verkkokaupassa.

Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohde on erikseen luetteloitu vuokralleantajan omistama tai hallitsema laite tai laitteisto jota käytetään Suomessa. Vuokrattuja laitteita voidaan käyttää normaaleissa, kullekin laitteille soveltuvissa käyttöolosuhteissa ja kullekin laitetyypille tarkoitetussa laajuudessa. Laitteiden kytkeminen esim. jatkuvaan automaattiseen toimintaan ei ole normaalia käyttöä.

Vuokralleotto

Vuokralleantaja luovuttaa laitteet asiakkaalle tarkastettuna ja toimintakuntoisena. Vastaanottaessaan vuokrattavat laitteet, asiakkaan tulee tarkastaa laitteet, hyväksyä laitteiden olevan asianmukaisessa toimintakunnossa ja lukumäärän olevan kuten sopimuksessa on luetteloitu. Jos asiakas havaitsee laitteiden toiminnassa, kunnossa tai varusteissa puutteita, tulee siitä ilmoittaa välittömästi vuokralleantajalle. Mahdollisessa vikatilanteessa vuokralleantaja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin laitteiden toimintakuntoon saattamiseksi.

Vuokra-aika

Vuokra-aika on määritelty vuokrasopimuksessa ja vuokrahinnat vuokralleantajan kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa. Mahdolliset hinnastosta poikkeavat ehdot on sovittava kirjallisesti. Vuokralaitteiden nouto ja palautus tulee tapahtua vuokralleantajan aukiolo-aikojen puitteissa. Nouto- ja palautuspäivä luetaan vuokra-aikaan, ellei sopimuksessa ole toisin sovittu.

Vuokranantajan vastuut

Vuokralleantaja vastaa laitteista maksimissaan vuokrasummaa vastaavalla määrällä, eikä vastaa vahingosta, joka aiheutuu asiakkaalle mahdollisesta laitteiden rikkoutumisesta, viasta tai puutteesta. Vuokralleantaja ei missään olosuhteissa vastaa mistään välillisistä vahingoista.

Vuokralleantaja olettaa, että asiakas hallitsee laitteiden tavanomaisen ja asianmukaisen käytön. Vuokralleantaja toimittaa laitteiden mukana niiden käyttöohjeet ja mahdolliset turvaohjeet ja antaa tavanomaisen käyttöopastuksen. Erillisestä sopimuksesta vuokralleantaja voi järjestää laajempaa käyttökoulutusta, joka ei kuitenkaan laajenna vuokralleantajan vastuuta laitteiden käytöstä. Vuokralleantaja ei vastaa laitteiden käytöstä tai soveltuvuudesta eikä mahdollisesta yhteensopimattomuudesta kolmansien osapuolten laitteistoihin tai ohjelmistoihin. Vuokralleantaja vastaa, että mahdolliset ohjelmistot ja tallennuslaitteet- ja mediat ovat käyttökunnossa vuokralleotettaessa, mutta vastaa mahdollisista käytönaikaisista häiriöistä enintään vuokraussummaa vastaavalla määrällä. Asiakkaan tulee itse huolehtia mahdollisten tiedostojen siirrosta ja varmuuskopioinnista sekä ohjelmistojen yhteensopivuudesta.

Asiakkaan vastuut

Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Vuokra-aikana sattuneesta vahingosta tai huolimattomasta käytöstä johtuvat laitteiden rikkoontumiset korjataan asiakkaan kustannuksella. Asiakas korvaa mahdolliset vuokra-ajalla kadonneet, tuhoutuneet tai varastetut laitteet täysimääräisenä samanlaisen ja samankuntoisen laitteen hankintahinnalla. Laitteiden luonnollinen kuluminen ei ole asiakkaan vastuulla. Laitteita saa huoltaa vain vuokralleantajan hyväksymä huoltoliike. Varastetuista laitteista tulee tehdä välittömästi rikosilmoitus.

 

Laitteita ei ole vakuutettu vuokrallenantajan toimesta. Asiakas voi halutessaan itse vakuuttaa vuokraamansa laitteet. Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, että laitteet ovat vuokralleantajan omaisuutta, mikäli asiakkaan normaali vakuutus ei kata mahdollisia vuokrattavia laitteita.

Vuokra-aikana tapahtuneesta laitteiden rikkoontumisesta on ilmoitettava välittömästi vuokralleantajalle. Mikäli rikkoontuminen ei johdu vahingosta tai huolimattomasta käytöstä, vuokralleantaja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin laitteiden vaihtamiseksi tai toimintakuntoon saattamiseksi. Mikäli laitteet vaativat huoltoa vuokralleantajan kustannuksella, voidaan laitteet korjauttaa vain vuokralleantajan hyväksymässä huoltoliikkeessä ja vuokralleantajan suostumuksella.

Laitteiden palauttaminen

Laitteet tulee palauttaa sovittuna ajankohtana ja vuokralleantajan aukioloaikojan puitteissa. Palautettavat laitteet tulee olla asiallisesti pakattu ja samassa kunnossa kuin noudettaessa. Digitaaliset kamerat ja laitteet tulee asettaa perusasetuksille ennen palautusta ja kaikki mahdollisesti tehdyt vuokralleottajan tekemät omat asetukset on poistettava/palautettava laite perusasetuksille. Laitteiden kunto tarkastetaan palautuksen yhteydessä molempien osapuolten toimesta. Mahdollisesta yliajasta veloitetaan hinnaston mukainen päivävuokra ilman alennuksia. Laitteiden enneaikainen palauttaminen ei velvoita vuokralleantajaa hyvityksiin. Palauttamatta jätetyistä laitteista tehdään rikosilmoitus.

 

Peruuntunut vuokraus

Vuokrauksen peruuttamisesta alle 24 tuntia ennen vuokrauksen alkua veloitetaan 50 % vuokrasummasta tai vähintään 50,- euroa.

Erimielisyydet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa. Mikäli asiakas on yksityishenkilö, nämä ehdot eivät vähennä asiakkaalle kuluttajansuojalaissa määriteltyjä oikeuksia. Vuokralleantaja pidättää itsellään oikeuden olla vuokraamatta laitteita syytä ilmoittamatta.

Proximax Oy / Vuokrastudio.fi

Y-tunnus: 2898653-7

Kotipaikka: Tullikatu 6, 33100, Tampere

Proximax Oy/Vuokrastudio.fi pidättää oikeuden sääntöjen ja ehtojen muuttamiseen.

bottom of page